Deltest 1 Gas, metall, vatten och pH

1798
Created on By ozky046

Gas, metall, vatten och pH deltest 1

1 / 12

Luftens gaser 2. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 12

Luftföroreningar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 12

Att påvisa gaser. Vad kallas ett ämne som reagerar på ett speciellt sätt vilket bevisar att ett annat ämne finns?

4 / 12

Att påvisa gaser. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 12

Luftföroreningar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 12

Metaller. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 12

Eld. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 12

Metaller. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 12

Luftens gaser 1. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 12

Eld. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

11 / 12

Luftens gaser 1. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

12 / 12

Luftens gaser 2. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 33%

0%