Miljögifter

Ett miljögift är ett ämne, tillverkat eller naturligt, som har en skadlig inverkan på miljön. Ofta är de långlivade och blir en del av ekosystemet. Ett exempel på ett miljögift som finns naturligt är grundämnena arsenik eller kvicksilver.

Orsak

Många metaller, som finns begravda i berggrunden, bryts och förädlas till ren form. Vissa av dessa metaller blir i ren (eller koncentrerad) form giftiga för människor. Exempel är kvicksilver eller bly.

Läkemedel spolas ner i toaletten.

Många okända ämnen kommer in i Sverige via varor som importeras och sprids sedan i naturen.

Olika bekämpningsmedel sprids vid jordbruk och odlingar.

Föroreningar kommer med vind och vatten från andra länder till exempel radioaktivitet som blåste in från Tjernobyl.

Miljöproblem med miljögifter

Ett problem med miljögifter är att de får stor spridning. Ofta är koncentrationen störst där utsläppen sker men spridningen sker över hela jorden till exempel till polerna eller långt ner i havet.

Många miljögifter är långlivade och lagras i naturen till exempel i sediment på havsbotten. Det innebär att även fast giftet slutat spridas finns det kvar. Gamla gifter, som fortfarande cirkulerar i ekosystemen, är DDT och PCB.

Många miljögifter är fettlösliga vilket innebär att de lagras i kroppen och därmed kommer att ingå i näringskedjan.

 

Bild: Oskar Uggla & Pontus Wallstedt / UgglansNO.se ©

Ett plankton får i sig ett miljögift. En fisk äter många plankton och lagrar  allt gift. En rovfågel äter många fiskar och får i sig allt lagrat gift. De giftiga ämnena koncentreras (anrikas) högst upp i näringskedjan. Livsmedelsverket förbjuder speciellt gravida kvinnor att äta Östersjöfisk av denna anledning.

Hur ska problemet lösas?

Flera stora miljöproblem med miljögifter har försvunnit efter att de uppmärksammats och förbjudits. Exempel på detta är bly i bensin till bilar(förbjöds 1994), freoner som förstörde ozonskiktet, flamskyddsmedel som förgiftade i hemmet. Flamskyddsmedel är ett ämne som försvårar textilier att börja brinna. De farliga varianter (med grundämnet brom) har minskats eller byts ut.

Livsmedelsverket informerar och ger råd hur olika livsmedel ska hanteras.

Köp miljömärkta varor. Handla ekologiskt.

Skaffa gemensamma regler för länderna runt Östersjön.

 

Fördjupning

Uppgifter: 

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *