Försurning

Skriv ut

Försurning innebär att pH-värdet sänks i naturen på grund av mänsklig påverkan. Hur stor påverkan blir beror på om marken innehåller ämnen t.ex. kalk som har möjlighet att neutralisera det sura. Stora delar av Sverige är tyvärr känsligt för surt regn.

Orsak

Orsaken till försurningen kommer ofta från förbränning av fossila bränslen. Vid förbränning bildas svaveloxider och kväveoxider. De gaserna sprids ut i atmosfären där de reagerar med vattenånga och bildar svavelsyra och salpetersyra. Dessa syror faller ner som regn och orsakar försurningen.

I Sverige orsakas den största delen av försurningen av andra länder runt Östersjön. Deras föroreningar blåser in över Sverige.

Den högre halten av koldioxid i atmosfären gör att pH-halten i världshaven sjunker. Koldioxiden löser i sig i vattnet och bildar kolsyra.

Miljöproblem med försurning.

Det sura regnet påverkar metallföreningar i marken. En del giftiga metalljoner frigörs och en del nödvändiga för växtligheten försvinner ner i marken. Växter och djur tar skada.

I sjöar påverkas både växter och djur. En organism kan bara leva inom vissa pH-värden och blir det för surt så dör organismen. Detta påverkar naturligtvis hela ekosystemet. I försurade sjöar är vattnet ofta klart och botten går att se.

Det sura regnet påverkar byggnader som är byggda med marmor och kalksten. Statyer i städer vittrar sönder på grund av alla föroreningar.

I havet påverkas koraller och djur (med skal) av havets pH-sänkning negativt. 

Hur ska problemet lösas?

För 20 –30 år sedan var det vanlig att sprida ut kalk i sjöar och skogar för att neutralisera den sura effekten. Idag görs det i mindre skala eftersom kalkningen i sig kan vara ett miljöproblem.

Öka samarbetet med länderna runt Östersjön för att förminska utsläppen.

Använda olja som inte innehåller svavel och ha bättre rening av avgaserna vid kraftverken. Sluta använda gamla fordon med motorer som inte renar avgaserna ordentligt. Begränsa fordon med fossila bränslen.

Internationella avtal och miljöprotokoll är viktiga. Detta är problem som alla länder i världen behöver lösa tillsammans. Den senaste klimatavtalet från Paris (2015) handlar om att begränsa den globala uppvärmningen.

Fördjupning

Info om sidan Träna begrepp Övningar

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *