kemiska reaktioner

Skriv ut

I en kemisk reaktion reagerar kemiska ämnen med varandra och bildar ett nytt kemisk ämne. A + B => C. Inga atomer försvinner eller tillkommer vid en reaktion utan atomerna byter bara plats med varandra så att nya kombinationer bildas. T.ex. kol reagerar med syre och bildar kolmonoxid. När reaktionen är klar finns bara kolmonoxid. Allt kol och syre är omvandlat.

Kemiska reaktioner sker hela tiden överallt. En del reaktioner går blixtsnabbt t.ex. explosioner medan andra tar väldigt lång tid på sig t.ex. när järn rostar.

Vad påverkar reaktionshastigheten?

Finfördelning – Ämnen som är uppdelade i småbitar reagerar snabbare med varandra. Reaktion sker där ämnena har kontakt med varandra. Om ett ämne smulas sönder till småbitar eller pulver så har det en mycket större area son kan komma i kontakt med det andra ämnet Har ämnena större kontaktyta så har de lättare att stöta på varandra och reagera.

Temperatur – Ju högre temperatur ett ämne har desto mer rör sig dess atomer. Ju snabbare de rör sig desto större chans att stöta ihop med något annat ämne och reagera med.

Koncentration – Om koncentrationen är hög kommer reaktionen gå snabbare. Det beror på att det finns fler atomer som kan stöta ihop med varandra och reagera.

En katalysator är ett kemiskt ämne som påskyndar en reaktion utan att själv förbrukas. Alla kemiska reaktioner har inte en katalysator och olika reaktioner (av de som kan påskyndas) har olika katalysatorer.

När ämnen reagerar med varandra frigörs nästan alltid värme (95%) av reaktionerna. Det innebär att de ämnen som reagerar innehåller mer energi än det som bildats. En av drivkrafterna till att ämnen spontan reagerar med varandra är att bilda energifattigare föreningar. Dessa reaktioner kallas exoterma .T.ex. när något brinner. Ved är energirikare än aska.

Motsatsen kallas endoterm reaktion. Då kommer det bildas energirikare ämnen än vad som fanns från början. Vid dessa reaktioner tas värme upp från omgivningen. Värmen lagras som kemisk energi.

Fördjupning:

Info om sidan Träna begrepp Övningar

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *