Fossila bränslen

Skriv ut

Ett fossilt bränsle kommer ursprungligen från organismer som på något sätt hamnat i jordskorpan och under lång tid har kolet koncentrerats på grund av trycket i jordskorpan. Förbränning av fossila bränslen bidrar till ökad koldioxidhalt och en förstärkt växthuseffekt. De fossila bränslena är inte förnybara och kommer att ta slut i framtiden.  De kommer dock att räcka flera hundra år till.

Människan använder de fossila bränslena till uppvärmning, producera elektricitet och bränslen till fordon m.m. En del förädlas t.ex. till plast.

Olja

Den råolja som pumpas upp ur marken innehåller 100-tals olika slags kolväten. Eftersom de olika kolvätena har olika användningsområden finns det en poäng att sortera dem. Det går bra genom att använda en metod som kallas fraktionerad destillation. Detta sker i ett oljeraffinaderier. Alla typer av kolväten har olika kokpunkt och det är den egenskapen som utnyttjas när de ska sorteras.

Naturgas

Naturgas består av en blandning av de enklaste kolvätena, mestadels metan. Gasen transporteras i långa pipelines. I Sverige används lite naturgas. En del används för att driva bussar eftersom det är renare än diesel. I världen kommer 20 procent av all energi från naturgas. Mycket av naturgasen i Europa kommer i pipelines från Ryssland. En ledning går strax utanför Gotland. Att bli beroende av rysk naturgas i Europa är en känslig och viktig politisk fråga.

Torv, brunkol och stenkol

Torv består av delvis förmultnade växtdelar, mestadels vitmossa. Torven innehåller runt 65 procent kol och kan användas som bränsle. Sedan ( efter 1000tals år) förvandlas torven till brunkol blir till sist blir stenkol. Ju längre tid som går desto högre kolhalt. Både brunkol och stenkol är sedimentära bergarter.

Fördjupning: 

Info om sidan Träna begrepp Övningar

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *