Luftföroreningar

Skriv ut

Kolmonoxid

När något brinner och det inte finns tillräckligt med syre så bildas kolmonoxid. Förbränning med lite syre kallas också för ofullständig förbränning. Kolmonoxid är en mycket giftig gas. När du andas in kolmonoxid så tar den syrets plats i blodcellerna och gör att du kvävs vid en hög dos. Rökare har dålig kondition på grund inandning av kolmonoxid via rökningen.

Nästan varje år dör det människor av kolmonoxidsförgiftning t.ex. kan det vara att någon tagit in grillen i huset för att personen fryser. Kolmonoxid kallas också bara koloxid.

Sot

Sot är små partiklar som bildats när fossilt bränsle (olja, naturgas, stenkol) förbränns t.ex. från fabriker och bilavgaser. En partikel är ett föremål som är mikroskopiskt liten till någon millimeter stor. I städer blandas bland annat sot med dimma (vattenångan i luften) och bildar smog. Att vistas i smog är ohälsosamt.

Svaveloxid och kväveoxider.

Dessa två gaser kommer från bilarnas avgaser och från fabrikernas utsläpp. De reagerar med vattenångan i luften och faller ner som surt regn. Det innebär att regnet får lågt pH och kan försura mark och sjöar. Vid lågt pH kan vissa organismer ha svårt att överleva.

Höga partikelhalter

I hårt trafikerade städer kan partikelhalterna i luften bli höga. Partiklarna kommer från att bilarnas bromsar slits och att dubbdäck sliter loss asfalt från vägbanan. På vissa gator i flera städer i Sverige råder det dubbdäcksförbud.

Pollen, damm, sand

Partiklar som är tillräckligt små och lätta virvlar runt i luften och ställer till med problem för allergiker och andra med andningsproblem.

Fördjupning:

Info om sidan Träna begrepp Övningar

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *