Oxidation reduktion

Skriv ut

Oxidation och reduktion är två händelser som handlar om elektroner som byter plats i en kemisk reaktion. Vid en kemisk reaktion inträffar alltid både oxidation och reduktion.

Exempel 1:

En bit stålull (Fe) läggs ner i en bägare med saltet kopparklorid(CuCl2 ). Saltet kommer att dela upp sig i positiva och negativa joner (Cu2+ och Cl). De negativa jonerna har ingen funktion i detta exempel så de lämnas utanför.

Båda metalljonerna vill ha fullt yttersta elektronskal men eftersom kopparjoner är mer ädel än järnjonerna så kommer de att stjäla elektroner från järnet. Detta trots att järnet redan har fullt yttersta elektronskal.

Kopparjonerna kommer att bilda koppar. Kopparen lägger sig som en beläggning på järnet. Järnet kommer att bilda järnjoner och stålullen upplöses. På lösningens färg syns det att något hänt. Kopparsulfatens karaktäristiska ljusa blå färg är borta.

Två reaktioner äger rum. 1) Kopparjoner blir koppar. 2) järnet blir järnjoner. Dessa reaktioner kallas oxidation och reduktion.

Oxidation

Oxidation är en reaktion när det avges elektroner. I detta fall är det järn som avger elektroner. Järnet oxideras.

Fe —> Fe2++ 2e

Reduktion

Reduktion är en reaktion när elektroner tas upp. I detta fall är det kopparn som tar upp elektroner. Kopparn har reduceras.

Cu2++ 2e —-> Cu

För att kunna ta emot elektroner måste ett annat ämne ge ifrån sig sina elektroner. Därför sker alltid oxidation och reduktion rum samtidigt.

Det kallas för en redox-reaktion och vanligtvis skrivs de två reaktionerna i samma formel (utan elektroner).

Fe + Cu2+—-> Cu + Fe2+

En redox-reaktion är ett exempel på elektroner i rörelse. Elektricitet är just elektroner i rörelse. I ett batteri omvandlas den kemiska energin till elektrisk energi och så det går det att använda den.

Exempel 2:

Om en kopparbit läggs i en lösning med järnjoner händer ingenting eftersom kopparen inte vill lämna ifrån sig elektroner till järnet på grund av att järnet är en oädlare metall.

Fördjupning: 

Info om sidan Träna begrepp Uppgifter

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *