Övergödning

Skriv ut

Orsak

Övergödning beror på att stora mängder av grundämnena kväve, fosfor och kalium (NPK) kommer ut i naturen. Dessa ämnen gör så att växter gynnas för mycket så att de växer och förökar sig mycket och orsaker flera andra problem.

Det extra tillskottet av NPK kommer från att lantbruket gödslar sin mark med konstgödsel, från husens avlopp som alla gånger inte håller tätt, från trafikens avgaser, från industrier som tillverkar papper. Överskotten av NPK hamnar i större vattendrag genom bäckar, åar och floder.

Miljöproblem med övergödning:

Syrebrist som leder till bottendöd. Övergödning orsakar stora algblomningar. Både i Östersjön och i insjöar. När algerna sedan dör och sjunker till botten bryts de ner av nedbrytare (bakterier). Då förbrukas det lilla syre som finns där.

Speciellt Östersjön är drabbad eftersom vattnet inte cirkulerar lika mycket som i en sjö och att det inte blandas med vatten från Atlanten i så stor utsträckning. I Östersjön finns stora områden som är helt utan organismer. 15 procent av botten är helt död och ytterligare 30 procent är i farozonen. Ibland kan bakterier som inte behöver syre ta över nedbrytningen. När dessa bakterier bryter ner döda växter och djur bildas ämnen som både luktar illa och kan vara giftiga.

Minskad biologisk mångfald. Övergödningen gör att vissa organismer gynnas medan andra missgynnas. Vatten blir också grumligt vilket gör att växter som lever längre ner får svårt med fotosyntesen. Det finns risk för att sjön växer igen helt och blir en våtmark istället.

Vad görs åt problemet?

I flera län i Sverige måste alla fastighetsägare byta ut sitt avloppssystem. Det bidrar till att mindre avloppsvatten läcker ut i naturen.

Fosfater (P) har förbjudits i tvättmedel och diskmedel.

Det ekologiska lantbruket har växt de senaste 20 åren. En ekologisk bonde använder inte konstgödsel och bidrar alltså inte med att öka halterna NPK i naturen. Varje person kan bidra till minskad övergödning genom att köpa ekologisk mat.

Fördjupning

Info om sidan Träna begrepp Övningar

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *