Kemiska formler

Kemiska reaktioner beskrivs med kemiska tecken. Kemiska tecken är en förkortning av grundämnens namn. I det periodiska systemet finns alla grundämnen med deras kemiska tecken samlade. Med hjälp av siffror i det nedre högra hörnet på det kemiska tecknet visas vilket antal atomer som finns i molekylen.

  • 2 O betyder två syreatomer som är skilda från varandra. Tänk att du har en i varje hand.
  • O2 betyder två syreatomer som sitter ihop.
  • 2 O2 betyder två syremolekyler med två atomer var. Totalt fyra syreatomer.
  • H2O står för en vattenmolekyl vilken består av två väteatomer och en syreatom.
  • 2 H2O står för två vattenmolekyler.

Med kemiska formler beskrivs vad som händer vid en kemisk reaktion. Det finns en del regler att hålla sig till. Här är ett exempel när zink reagerar med syre.

Zn + O ZnO

De ursprungliga ämnena står till vänster och det som bildas till höger. Använd plustecken och reaktionspil. Reaktionspilen visar vad som bildas. I de ursprungliga ämnena markerats antalet atomer med en siffra framför ämnet om det är två eller fler. Om antalet är ett skrivs endast det kemiska tecknet ut.

Det måste finnas lika många atomer på vardera sidan av reaktionspilen.

Vissa grundämnen (bara gaser) är ofta molekyler i sitt grundtillstånd. De sitter då ihop två  och två. Till exempel syre (O2), väte (H2), klor (Cl2) och kväve (N2).

Hur döps kemiska föreningar?

Ämnen som innehåller syre slutar på ”oxid” till exempel kolmonoxid, CO och ämnen som innehåller svavel slutar på ”sulfid” till exempel  Järnsulfid, FeS

Många andra ämnen får ändelsen –id. Till exempel klor blir klorid.

Ifall det är en styck av en atom sätts ibland ett ”mono” framför.

Ifall det är två stycken av en atomsort sätts ofta ett ”di” framför. CaCl2 heter kalciumdiklorid. Om det är tre stycken av en atomsort sätts ett ”tri” framför.

Ett lite svårare exempel:

H2+ O2 H2O

Både väte och syre hänger ihop två och två i sin grundform. Räknar du atomerna på de olika sidorna ser du att det är olika antal syre. Nu får du tänka lite.

H2 + O2 2 H2O

Sätts en tvåa framför vattenmolekylen får vi två stycken vattenmolekyler. Totalt fyra väte och två  syre på högersidan. Det stämmer fortfarande inte. Nu får du tänka lite till.

2 H2 + O2 2 H2O

Nu stämmer det: fyra väte och två syre på båda sidorna. Föreningen kallas diväteoxid men kallas vanligtvis för vatten.

Fördjupning:

Del1, Del2, Del3, Del4, Del5, Del6, Del7, Del8, Del9

Uppgifter: 

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *