Livscykelanalys

Skriv ut

Livscykelanalys är ett verktyg för att bedöma miljöpåverkan.

Först repetition av några användbara begrepp. En produkt är en sak du köper eller använder t. ex. tandborste, gurka, bil. En resurs är något som krävs för att tillverka produkten t ex energi, material. En råvara är ett material t ex järn, olja, trä.

 

En produkts livscykel är dess resursförbrukning och den miljöpåverkan den har orsakat under sin livstid. Allt ska räknas med – alla resurser som går åt och alla utsläpp som sker, från och med att man hämtar råvarorna tills resterna kommer tillbaka till naturen. Livscykelanalyser går att göra på alla slags produkter och även på mänskliga aktiviteter t ex resa på semester och bo på hotell.

Det är komplicerat att avgöra hur stor miljöpåverkan blir eftersom det finns så många faktorer som spelar roll. Miljöeffekter som kan studeras i analysen är vattenförbrukning, giftighet (toxicitet), övergödning, försurning, nedbrytning av ozonlager, växthuseffekt med mera.

Sedan finns det andra saker som behövs vägas in som är svårare att mäta. 

  • När ska man räkna att en produkt föds? När den tillverkas eller när råvarorna tas upp ur jorden?
  • Har den tillverkats på ett effektivt sätt? Är den tillverkad av återvunnet material? Hur mycket används i produkten?
  • Gäller livscykelanalysen bara produktion av produkten eller ska det även tas med t. ex. bränsle under den tiden som produkten används (t. ex. bränsle i en bil).

Trots livscykelanalyser kan det vara svårt att välja produkten med minst miljöpåverkan. Ibland står olika miljöpåverkan mot varandra.

  • Lågenergilampor drar mindre ström än vanliga lampor men de innehåller kvicksilver (giftigt).
  • Vad är bäst för miljön? Pappersmugg eller porslinsmugg?
  • Är det bäst att köpa vatten ur en aluminiumburk som kan återvinnas eller en glasflaska som kan diskas?

Kom ihåg! En livscykelanalys säger bara vad som är bäst ur miljösynpunkt när du ska välja en produkt. Oftast kan det vara bäst för miljön att avstå från vissa produkter. T. ex. köp inte vatten på flaska utan drick Sveriges utmärkta kranvatten.

Fördjupning:

Info om sidan Träna begrepp Övningar

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *