En hållbar utveckling

Skriv ut

Hållbar utveckling innebär att människor ska kunna leva av jordens resurser utan att förbruka dem eller påverka miljön på ett negativt sätt. Dagens människor ska kunna ge förutsättningar för att nästa generation människor ska kunna leva på jorden med samma eller bättre förutsättningar än idag.

Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnets, jordens och ekosystemets förmåga att ge resurser och att minska negativ påverkan på naturen och människors hälsa.

Hållbar utveckling delas in i tre delar som alla måste uppfyllas.

Ekologisk hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet handlar om allt inom ekosystem och miljö. t. ex. bevara biologisk mångfald, att klimatet inte förändras för mycket, ökenspridning, försurning, övergödning och utnyttjandet av ekosystemstjänster. Ekosystemstjänster är händelser i ekosystem som bidrar till människans välbefinnande t. ex. odling, skogsbruk, pollinering och fotosyntes.

 

Social hållbarhet.

Social hållbarhet handlar om att människor lever i ett rättvist samhälle med grundläggande standard (välfärd) som kommer alla till del. Fördelningen av välfärden och makt ska vara rättvis bland människorna. Samhället ska också ha en förmåga att lösa problem som människor hamnar i t. ex drogberoende, sjukdom.

 

Ekonomisk hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet innebär att den ekonomiska utvecklingen inte får ske på bekostnad av människors sociala situation (social hållbarhet) eller på en försämring av miljön (ekologisk hållbarhet).

För att ett effektivt miljöarbete ska fungera i världen krävs att fattigdom, korruption och kriminalitet bekämpas. Det kräver ett stabilt styre, utbildning och många fler faktorer.

Vikten av att ha ett hållbart förhållningssätt märks tydligt på jorden. Människor förbrukar mer än jorden kan ge och resurserna tar slut. Klimatet har förändrats på grund av mänsklig påverkan.

De globala målen: – FNs utvecklingprogram

För att uppnå en hållbar utveckling har världens ledare förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra stora mål till år 2030.

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter i världen.
  • Att lösa klimatkrisen.
  • Att främja fred och rättvisa.

Fördjupning

Info om sidan Träna begrepp Övningar

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *