En hållbar utveckling

Hållbar utveckling innebär att människor ska kunna leva av jordens resurser utan att förbruka dem eller påverka miljön på ett negativt sätt. Dagens människor ska ge förutsättningar för att nästa generation ska kunna leva på jorden med samma eller bättre förutsättningar än idag.

Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnets, jordens och ekosystemens förmåga att ge resurser och att minska negativ påverkan på naturen och på människors hälsa.

Begreppet ”hållbar utveckling” skapades av FN på 80-talet och delas in i tre delar som alla bör uppfyllas.

Bild: Oskar Uggla / Ugglans NO ©

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om allt inom ekosystem och miljö till exempel att bevara biologisk mångfald, att klimatet inte förändras för mycket, minska ökenspridning, försurning, övergödning samt utnyttjandet av ekosystemstjänster. Ekosystemstjänster är händelser i ekosystem som bidrar till människans välbefinnande till exempel naturlig vattenreglering, pollinering och fotosyntes.

Social hållbarhet.

Social hållbarhet handlar om att människor lever i ett rättvist samhälle med grundläggande standard (välfärd) som kommer alla till del. Fördelningen av välfärd och makt ska vara rättvis bland folket. Samhället ska också ha en förmåga att hjälpa människor som hamnar i svårigheter till exempel drogberoende och sjukdom.

Ekonomisk hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet innebär att den ekonomiska utvecklingen inte får ske på bekostnad av människors sociala situation (social hållbarhet) eller på en försämring av miljön (ekologisk hållbarhet).

För att ett effektivt miljöarbete ska fungera krävs det att extrem fattigdom, korruption och kriminalitet bekämpas. Det kräver stabila styren, att folk har utbildning och många fler faktorer.

Vikten av att ha ett hållbart sätt att leva märks tydligt på jorden. Människan förbrukar mer än jorden kan ge och resurserna tar då slut. Klimatet har förändrats på grund av mänsklig påverkan.

De globala målen – FNs utvecklingprogram

För att uppnå en hållbar utveckling har världens ledare förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra stora mål till år 2030.

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter i världen.
  • Att lösa klimatförändringar.
  • Att främja fred och rättvisa.

Bild: SD-Pictures / Pixabay License

Fördjupning

Uppgifter: 

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *