joner: syror och baser

Skriv ut

Syror och baser är jonlösningar. Flera baser är fasta ämnen som behöver spädas för att bli en jonlösning.

Kort repetition om syror och baser:

pH-skalan mäter hur surt eller basiskt något är. En neutral lösning har pH7. Lösningar under pH7 är sura och över pH7 är basiska. För varje steg på skalan så ökar/minskar surheten med gånger 10.

Baser och syror delas upp i starka och svaga baser respektive syror. I starka syror delas alla molekyler upp i joner när de löses med vatten och frigör många H+. Svaga syror delas bara delvis upp till joner vid kontakt med vattnet. Samma sak gäller även baser med skillnaden att de frigör hydroxidjoner OH. Det är stor skillnad i pH mellan svaga och starka syror/baser.

Neutralisation- Om du blandar en syra med en bas så kommer du få en neutralisation, d.v.s. pH-värdet närmar sig 7.

De starka syrornas joner är:

Det är vätejonen, H+,som gör något surt (lågt pH). Ju fler vätejoner desto lägre pH. På bilden syns hur saltsyra delat upp sig. Det kallas protolys när vätejonen lämnar syran. I bägaren finns också många vattenmolekyler.

De starka basernas joner är:

Det är hydroxidjonen, OH, som gör något basiskt, (högt pH). Ju fler hydroxidjoner desto högre pH.

Syror kan användas för att skapa salter. Här är två exempel

1.. Om en syra och bas blandas kommer vätejonen och hydroxidjonen reagera och bilda vatten. pH-värdet kommer att närma sig 7. Detta kallas neutralisation. Det kommer också att bildas ett salt:

Syra + Bas —> Vatten + Salt.

HCl + NaOH —-> H20 +NaCl (koksalt)

2.. Syror löser upp oädla metaller. Häll syra över en metall så bildas vätgas och ett salt.

Syra + Metall —> Väte + Salt

2 HCl + Mg —> H2 + MgCl2

 

Fördjupning: 

Info om sidan Träna begrepp Övningar

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *