Deltest 1 Grundkemi

5839
Created on By ozky046

Grundkemi deltest1

1 / 12

Partikelmodellen. Vilket eller vilka av alternativen är exempel på en kemisk reaktion (kemikalisk förändring)?

2 / 12

Kemihistoria. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 12

Partikelmodellen. Vilket eller vilka av alternativen är exempel på en kemisk reaktion (kemikalisk förändring)?

4 / 12

Kemisäkerhet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 12

Partikelmodellen. Varför är det svårt att andas högst upp i en bastu? Vilket alternativ är mest rätt?

6 / 12

Vad är kemi? Vilket eller vilka av dessa alternativ är exempel på det naturvetenskapliga arbetssättet?

7 / 12

Kemihistoria. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 12

Kemisäkerhet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 12

Vad är kemi? Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 12

Atomen. Vad är det för skillnad mellan en kemisk förening och ett grundämne? Kryssa i de rätta alternativen.

11 / 12

Atomen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

12 / 12

Atomen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 36%

0%