Deltest 1 Materiallära

350
Created on By ozky046

Material deltest1

1 / 8

Metaller. Koppar: Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

 

2 / 8

Metaller aluminium. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 8

Material. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 8

Material. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 8

Metaller aluminium. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 8

Metaller. Järn: Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 8

Metaller: koppar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 8

Metaller järn: Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 29%

0%