Deltest 1 periodiska systemet

901
Created on By ozky046

Periodiska systemet deltest 1

1 / 10

Atomkunskap. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 10

Periodiska systemet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

 

3 / 10

Metallbindningar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 10

Grundämnesfamiljer. Varför har natrium och kalium liknande egenskaper?

5 / 10

Atomkunskap. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

 

6 / 10

Metallbindningar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 10

Grundämnesfamiljer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 10

Periodiska systemet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 10

Grundämnesfamiljer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 10

Atomkunskap. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 36%

0%