Deltest 2 Grundkemi

2101
Created on By ozky046

Grundkemi deltest2

1 / 9

Blandningar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 9

Kemiska formler. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 9

Blandningar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 9

Kemiska formler. Vilka atomer och hur många innehåller 2 H2SO4? Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 9

Kemiska formler. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 9

Kemiska reaktioner. Vad påverkar reaktionshastigheten?

7 / 9

Kemiska reaktioner. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 9

Att dela upp blandningar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 9

Att dela upp blandningar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 35%

0%