Deltest 2 periodiska systemet

196
Created on By ozky046

Periodiska systemet deltest 2

1 / 12

Syror och baser. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 12

Syror och baser. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 12

Analysera joner. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 12

Analysera joner. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 12

Världsberömda salter. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 12

Att bilda salter. Vad bildas när kalium reagerar med svavel? Kalium har en valenselektron och svavel har sex.

7 / 12

Att bilda salter. Vad bildas när litium reagerar med brom? Litium har en valenselektron och brom har sju.

8 / 12

Att bilda salter. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 12

Att bilda salter. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 12

Jonbindningar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

11 / 12

Jonbindningar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

12 / 12

Molekylbindning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 38%

0%