Deltest hållbar utveckling 1

972
Created on By ozky046

En hållbar utveckling deltest 1

1 / 10

Hållbar utveckling. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 10

Farliga kemikalier. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

 

3 / 10

Övergödning. Orsaker till att sjöar, hav och marker blir övergödda är:

4 / 10

Hållbar utveckling. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 10

Global uppvärmning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 10

Försurning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 10

Försurning. Vad orsakar försurning?

8 / 10

Farliga kemikalier. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

 

9 / 10

Övergödning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 10

Global uppvärmning. Vad är troligtvis de största orsakerna till den globala uppvärmningen?

Your score is

The average score is 33%

0%