Deltest hållbar utveckling 2

338
Created on By ozky046

En hållbar utveckling deltest2

1 / 9

Miljögifter. Vilka är de stora problemen med miljögifter?

2 / 9

Cirkulär ekonomi. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 9

Miljögifter. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 9

Ekologiskt/närproducerat. Vad krävs för att något ska vara ekologiskt?

5 / 9

Hållbar konsumtion. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 9

Mikroplaster. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 9

Ekologiskt/närproducerat. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 9

Hållbar konsumtion. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 9

Mikroplaster. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 33%

0%