Deltest Organisk kemi 1

2419
Created on By ozky046

Organisk kemi deltest 1

1 / 10

Kolets kretslopp. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 10

Metanserien. Vilken eller vilka av alternativen är korrekta?

3 / 10

Isomerer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 10

Det unika kolet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 10

Rent kol. Vilket eller vilka av dessa alternativ är rent kol?

6 / 10

Rent kol. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 10

Kolets kretslopp. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 10

Rent kol. Vilket eller vika alternativ är korrekta?

9 / 10

Metanserien. Vilket eller vilka av dessa alternativ är korrekta?

10 / 10

Det unika kolet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 33%

0%