Deltest Organisk kemi 2

632
Created on By ozky046

Organiskt kemi deltest2

1 / 14

Alkener och alkyner. Vad kallas detta kolväte?

2 / 14

Karboxylsyror och estrar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 14

Bränslen för fordon. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 14

Alkoholer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 14

Bränslen för fordon. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 14

Fossila bränslen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 14

Formelskrivning vid förbränning. Är denna formel korrekt? Kontrollera att det är lika många atomer av varje sort på vardera sida om reaktionspilen.

C2H6 + 2 O2 —>  2 CO2 + 3 H2O

 

8 / 14

Formelskrivning vid förbränning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 14

Alkener och alkyner. Vad kallas detta kolväte?

10 / 14

Karboxylsyror och estrar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

11 / 14

Alkener och alkyner. Vilket eller vilka av dessa alternativ är korrekta?

12 / 14

Alkoholer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

13 / 14

Formelskrivning vid förbränning.  Är denna formel korrekt?

Kontrollera att det är lika många atomer av varje sort på vardera sida om reaktionspilen.

CH4 + 2 O2 —> CO2 + 2 H2O

 

14 / 14

Fossila bränslen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 44%

0%