Stortest Elektrokemi

1155
Created on By ozky046

Elektrokemi Stortest

1 / 12

Korrosion. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 12

Korrosion. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 12

Oxidation och reduktion. Vad är detta exempel på?

Fe → Fe2+ + 2e

 

4 / 12

Batterier. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 12

Batterier. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 12

Elektrolys. Vad bildas vid en elektrolys av zinkklorid?

7 / 12

Spänningsserien. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 12

Oxidation och reduktion. Vilket eller vilka alternativ är korrekt?

9 / 12

Galvaniska element. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 12

Spänningsserien. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

11 / 12

Elektrolys. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

12 / 12

Galvaniska element. Vad påverkar vilken strömstyrka du får i ett galvaniskt element?

Your score is

The average score is 35%

0%