Stortest – En hållbar utveckling

227
Created on By ozky046

En hållbar utveckling - Stortest

1 / 19

Övergödning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 19

Ekologiskt/närproducerat. Vad krävs för att något ska vara ekologiskt?

3 / 19

Hållbar konsumtion. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 19

Försurning. Vad orsakar försurning?

5 / 19

Mikroplaster. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 19

Ekologiskt/närproducerat. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 19

Farliga kemikalier. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

 

8 / 19

Global uppvärmning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 19

Hållbar utveckling. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 19

Hållbar konsumtion. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

11 / 19

Försurning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

12 / 19

Hållbar utveckling. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

13 / 19

Mikroplaster. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

14 / 19

Farliga kemikalier. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

 

15 / 19

Miljögifter. Vilka är de stora problemen med miljögifter?

16 / 19

Miljögifter. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

17 / 19

Övergödning. Orsaker till att sjöar, hav och marker blir övergödda är:

18 / 19

Global uppvärmning. Vad är troligtvis de största orsakerna till den globala uppvärmningen?

19 / 19

Cirkulär ekonomi. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 40%

0%