Stortest Gas, Metall, Vatten och pH

1093
Created on By ozky046

Gas, metall, vatten och pH Stortest

1 / 22

Syror. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 22

Översikt pH. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 22

Baser och neutralisation. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 22

Luftföroreningar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 22

Baser och neutralisation. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 22

Metaller. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 22

Att påvisa gaser. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 22

Vattnets egenskaper. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 22

Luftens gaser 2. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 22

Luftens gaser 1. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

11 / 22

Metaller. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

12 / 22

Vattnets egenskaper. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

13 / 22

Indikatorer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

14 / 22

Luftföroreningar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

15 / 22

Eld. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

16 / 22

Syror. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

17 / 22

Vattnets egenskaper. Vilka eller vilket alternativ är korrekta?

18 / 22

Eld. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

19 / 22

Luftens gaser 1. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

20 / 22

Att påvisa gaser. Vad kallas ett ämne som reagerar på ett speciellt sätt vilket bevisar att ett annat ämne finns?

21 / 22

Luftens gaser 2. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

22 / 22

Översikt pH. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 41%

0%