Stortest grundkemi

2083
Created on By ozky046

Grundkemi Stortest

1 / 21

Blandningar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 21

Partikelmodellen. Varför är det svårt att andas högst upp i en bastu? Vilket alternativ är mest rätt?

3 / 21

Att dela upp blandningar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 21

Kemisäkerhet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 21

Partikelmodellen. Vilket eller vilka av alternativen är exempel på en kemisk reaktion (kemikalisk förändring)?

6 / 21

Kemiska reaktioner. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 21

Partikelmodellen. Vilket eller vilka av alternativen är exempel på en kemisk reaktion (kemikalisk förändring)?

8 / 21

Att dela upp blandningar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 21

Vad är kemi? Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 21

Kemihistoria. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

11 / 21

Kemisäkerhet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

12 / 21

Kemihistoria. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

13 / 21

Kemiska formler. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

14 / 21

Blandningar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

15 / 21

Atomen. Vad är det för skillnad mellan en kemisk förening och ett grundämne? Kryssa i de rätta alternativen.

16 / 21

Atomen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

17 / 21

Kemiska reaktioner. Vad påverkar reaktionshastigheten?

18 / 21

Kemiska formler. Vilka atomer och hur många innehåller 2 H2SO4? Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

19 / 21

Vad är kemi? Vilket eller vilka av dessa alternativ är exempel på det naturvetenskapliga arbetssättet?

20 / 21

Kemiska formler. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

21 / 21

Atomen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 40%

0%