Stortest Materiallära

23
Created on By ozky046

Material stortest

1 / 19

Framtidens material. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 19

Framtidens material. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 19

Kemikalier i hemmet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 19

Kemikalier i hemmet. Vilket eller vilka av alternativen är korrekta?

5 / 19

Livscykelanalys. Vilket eller vilka alternativ är rätt?

6 / 19

Trä. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 19

Trä. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 19

Plast och miljö. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

 

9 / 19

Plast och miljö. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 19

Plaster. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

11 / 19

Plast: tillverkning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

12 / 19

Metaller. Koppar: Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

 

13 / 19

Metaller: koppar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

14 / 19

Metaller aluminium. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

15 / 19

Metaller aluminium. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

16 / 19

Metaller järn: Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

17 / 19

Metaller. Järn: Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

18 / 19

Material. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

19 / 19

Material. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 38%

0%