Stortest Organisk kemi

1292
Created on By ozky046

Organisk kemi Stortest

1 / 24

Kolets kretslopp. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 24

Alkener och alkyner. Vad kallas detta kolväte?

3 / 24

Formelskrivning vid förbränning.  Är denna formel korrekt?

Kontrollera att det är lika många atomer av varje sort på vardera sida om reaktionspilen.

CH4 + 2 O2 —> CO2 + 2 H2O

 

4 / 24

Bränslen för fordon. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 24

Karboxylsyror och estrar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 24

Formelskrivning vid förbränning. Är denna formel korrekt? Kontrollera att det är lika många atomer av varje sort på vardera sida om reaktionspilen.

C2H6 + 2 O2 —>  2 CO2 + 3 H2O

 

7 / 24

Det unika kolet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 24

Alkoholer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 24

Rent kol. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 24

Rent kol. Vilket eller vilka av dessa alternativ är rent kol?

11 / 24

Rent kol. Vilket eller vika alternativ är korrekta?

12 / 24

Det unika kolet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

13 / 24

Fossila bränslen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

14 / 24

Alkener och alkyner. Vilket eller vilka av dessa alternativ är korrekta?

15 / 24

Metanserien. Vilken eller vilka av alternativen är korrekta?

16 / 24

Alkoholer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

17 / 24

Bränslen för fordon. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

18 / 24

Karboxylsyror och estrar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

19 / 24

Fossila bränslen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

20 / 24

Kolets kretslopp. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

21 / 24

Isomerer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

22 / 24

Alkener och alkyner. Vad kallas detta kolväte?

23 / 24

Metanserien. Vilket eller vilka av dessa alternativ är korrekta?

24 / 24

Formelskrivning vid förbränning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 48%

0%