Stortest periodiska systemet

579
Created on By ozky046

Periodiska systemet Stortest

1 / 22

Molekylbindning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 22

Metallbindningar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 22

Jonbindningar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 22

Syror och baser. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 22

Att bilda salter. Vad bildas när litium reagerar med brom? Litium har en valenselektron och brom har sju.

6 / 22

Atomkunskap. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

 

7 / 22

Världsberömda salter. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 22

Jonbindningar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 22

Grundämnesfamiljer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 22

Analysera joner. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

11 / 22

Analysera joner. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

12 / 22

Att bilda salter. Vad bildas när kalium reagerar med svavel? Kalium har en valenselektron och svavel har sex.

13 / 22

Att bilda salter. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

14 / 22

Metallbindningar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

15 / 22

Atomkunskap. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

16 / 22

Grundämnesfamiljer. Varför har natrium och kalium liknande egenskaper?

17 / 22

Periodiska systemet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

18 / 22

Grundämnesfamiljer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

19 / 22

Syror och baser. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

20 / 22

Periodiska systemet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

 

21 / 22

Atomkunskap. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

22 / 22

Att bilda salter. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 43%

0%