Begrepp Elektrokemi

Ackumulatorer

Ett uppladdningsbart batteri 

Anod

Den pol i elektrolys eller ett galvanisk element där oxidation sker.

Elektrod

[end_tabset]

[tab name=”Fråga 4″]
Elektrolyt

Så kallas jonlösningen vid en elektrolys. 

Elektronskal

De banor som elektroner cirkulerar i runt atomen.

Galvaniskt element

En konstruktion med två olika metaller och en jonlösning som sker ett flöde av elektroner (en ström). 

Jon

En elektriskt laddad atom

Jonförening

En kemisk förening som består av en positiv och en negativ jon. Ett salt.

Jonlösning

En vätska med joner i.

Katod

Den pol i elektrolys eller ett galvanisk element där reduktion sker.

Rosta

När järn reagerar med syre och bildar rost.

Seriekoppla

När flera celler eller batterier kopplas ihop för att öka spänningen.

Spänningsserie

En tabell där metaller rangordnas beroende på hur ädla eller oädla de är.

Valenselektroner

Elektroner i atomens yttersta elektronskal.

Ädelmetall

En metall som ogärna reagerar med andra ämnen

Ärga

När koppar reagerar med syre.