Alkener alkyner övningar

Alkener

Kolväten som endast innehåller kol och väte. De binds ihop med minst en dubbelbindning. Eten, propen, buten och så vidare.

Alkyner

Kolväten som endast innehåller kol och väte. De binds ihop med minst en trippelbindning. Etyn, propyn, butyn och så vidare.

Metanserie

Metan, etan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan, nonan, dekan.

Dubbelbindning

Då en kolatom binder en annan kolatom med två bindningar.

Trippelbindning

När två kolatomer binder till varandra med tre bindningar.

Omättade kolväten

Kolväten som innehåller dubbel eller trippelbindningar.

384
Created on By ozky046

Alkener och alkyner

1 / 3

Alkener och alkyner. Vilket eller vilka av dessa alternativ är korrekta?

2 / 3

Alkener och alkyner. Vad kallas detta kolväte?

3 / 3

Alkener och alkyner. Vad kallas detta kolväte?

Your score is

The average score is 58%

0%

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *