Begrepp Elektrokemi

Ackumulatorer

Ett uppladdningsbart batteri 

Anod

Den pol i elektrolys eller ett galvaniskt element där oxidation sker.

Elektrod

Så kallas polerna vid elektrolys.

Elektrolys

Att driva kemiska reaktioner med hjälp av elektricitet.

Elektrolyt

Så kallas jonlösningen vid elektrolys. 

Elektronskal

Ett skal runt kärnan på ett visst avstånd där det får plats ett bestämt antal elektroner som cirkulerar runt kärnan.

Galvaniskt element

En konstruktion med två elektroder (ofta metaller) och en jonlösning. En ström uppstår i en ledare som sitter mellan elektroderna.  

Jon

En atom som tagit upp eller gett bort minst en elektron.

Jonförening

Ett salt. En positiv jon och en negativ jon bundna till varandra med jonbindning.

Jonlösning

En vätska med joner i.

Katod

Den pol i elektrolys eller ett galvanisk element där reduktion sker.

Kemisk förening

När två eller fler grundämnen sitter ihop.

Kemisk reaktion

När två eller fler ämnen reagerar med varandra och bildar ett nytt ämne.

Korrosion

När en ren metall reagerar med omgivningen och bildar joner eller kemiska föreningar.

Offeranod

En metall som sätts på en värdefullare så den löses upp först och skyddar den värdefullare från att korrodera.

Oxid

En kemisk förening där det ingår syre.

Oxidation

Detta sker i en kemisk reaktion när det ena reagerande ämnet avger en eller flera elektroner.  Till exempel när järn reagerar med syre och bildar rost.

Redox-reaktion

När oxidation och reduktion sker samtidigt.

Reduktion

Sker när ett grundämne, i en kemisk reaktion, tar upp elektroner.

Rosta

När järn reagerar med syre och bildar rost.

Seriekoppla

När flera celler eller batterier kopplas ihop i serie (i rad) för att öka spänningen.

Spänningsserie

En tabell där metaller rangordnas beroende på hur ädla eller oädla de är.

Valenselektroner

Elektroner i atomens yttersta elektronskal.

Varmförzinka

Att skydda en metall genom att dopp den i flytande zink. Det bildas en skyddande hinna av zink när den kallnar.

Ädelmetall

En metall som ogärna reagerar med andra ämnen

Ärga

När syre reagerar med koppar och bildar en grön kemisk förening. Ärgad koppar syns på kyrktak.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *