Begrepp Elektrokemi

Träna med quizlet:

Avnitt Antal begrepp Områden
 Elektrokemi 26 Spänningsserien, Oxidation & reduktion, Galvaniska element, Korrosion, Elektrolys, Batterier

Ackumulatorer

Ett uppladdningsbart batteri 

Anod

Den pol i elektrolys eller ett galvanisk element där oxidation sker.

Elektrod

Så kallas polerna vid en elektrolys.

Elektrolys

Så kallas jonlösningen vid en elektrolys. 

Elektrolyt

Att driva kemiska reaktioner med hjälp av elektricitet.

Elektronskal

De banor som elektroner cirkulerar i runt atomen.

Galvaniskt element

En konstruktion med två olika metaller och en jonlösning som sker ett flöde av elektroner (en ström). 

Jon

En elektriskt laddad atom

Jonförening

En kemisk förening som består av en positiv och en negativ jon. Ett salt.

Jonlösning

En vätska med joner i.

Katod

Den pol i elektrolys eller ett galvanisk element där reduktion sker.

Kemisk förening

När två eller fler grundämnen sitter ihop.

Kemisk reaktion

När två eller fler ämnen reagerar och bildar ett nytt ämne.

Korrosion

När en ren metall reagerar med omgivningen och bildar joner eller kemiska föreningar.

Offeranod

En metall som sätts på en värdefullare så den löses upp först och skyddar den värdefullare från att korrodera.

Oxid

En kemisk förening där det ingår syre.

Oxidation

När järn reagerar med syre och bildar rost.

Redox-reaktion

När oxidation och reduktion sker samtidigt.

Reduktion

Sker när ett grundämne, i en kemisk reaktion, tar upp elektroner.

Rosta

När järn reagerar med syre och bildar rost.

Seriekoppla

När flera celler eller batterier kopplas ihop för att öka spänningen.

Spänningsserie

En tabell där metaller rangordnas beroende på hur ädla eller oädla de är.

Valenselektroner

Elektroner i atomens yttersta elektronskal.

Ädelmetall

En metall som ogärna reagerar med andra ämnen

Ärga

När koppar reagerar med syre.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *