Begrepp Materiallära

Träna med quizlet:

Avsnitt Antal begrepp Områden
Materiallära 1 20 Material översikt, Metaller Järn, Metaller Aluminium, Metaller Koppar
Materiallära 2 28 Plast, Plast och miljö, Trä, Livscykelanalys, Kemikalier i hemmet, Framtidens material

Amorf

När ett ämnes atomer sitter ihop på ett oregelbundet sätt.   

Bauxit

Den malm aluminium görs av.

Bergart

En slags sten. En blandning av flera olika mineral.

Bindemedel

Det som håller ihop pigment och lösningsmedel i en målarfärg.

Cellulosa

Långa kedjor av druvsocker. Det bygger upp träd och växter.

Centrifugera

Att skilja ämnet åt genom att snurra dem runt i en slags karusell. Beroende på vikt och storlek rör de sig olika. 

Densitet

Hur kompakt ett ämne är. Ett ämnes täthet. Densitet räknas ut genom att ta massan dividerat med volymen.

Deponering

Att slänga något på soptippen.

Elektrolys

Att genom elektricitet driva en kemisk reaktion.

Enzym

Ett protein i kroppen med väldigt många olika funktioner.

Fiber

Ett material som består av långa trådar.

Färskning

En del av tillverkningen av stål. Färskning är när kolhalten sänks.

Försurning

När pH sänks i naturen av mänsklig påverkan.

Galvaniskt element

När en kombination av två metaller och en jonlösning får elektroner att röra sig.

Grafit

En form av rent kol.

Hormon

En budbärare i kroppen som styrs olika biologiska processer.

Hydrofil

Ett ämne som gillar / drar åt sig/ blandar sig med vatten.

Hydrofob

Ett ämne som inte gillar vatten.

Härdplast

En typ av plast. Hårda och ej formbara.

Jonlösning

En vätska med joner i.

Kemisk bindning

Atomer sitt ihop genom att binda till varandra. Det finns tre olika sätt.

Kemisk förening

När två eller fler grundämnen binder till varandra.

Keramer

En grupp av material. Hit hör olika porslin och glas.

Koks

Ett kolbaserat bränsle.

Komposit

En blandning av material.

Korrosion

När ett ämne bryts ner och löses upp.

Kraftvärmeverk

Här produceras elektricitet och fjärrvärme genom att elda saker.

Kristallstruktur

När atomerna i ett ämne ligger i ordnad struktur.

Legering

En blandning av metaller.

Lignin

Ett kemisk ämne som klistrar ihop cellulosan i ett träd.

Lösningsmedel

En vätska som löser upp ämnen.

Malm

En bergart med så mycket värdefull metall så att det är värt att utvinna den.

Masugn

En ugn som ger så hög temperatur så att det går att smälta järn.

Mikroplast

Mikroskopisk små bitar av plast.

Mineral

Kemiska förening med metallatomer i.

Mjukgörare

En kemikalie som blandas i plast för att ge den bättre egenskaper.

Monomer

Ett unikt kolväte repeteras i långa kedjor för att bygga upp plast.   

Omättat kolväte

Ett kolväte med dubbel eller trippelbindningar.

Oorganisk

Ett ämne som inte innehåller kol.

Oxid

En kemisk förening som innehåller syre.

Pigment

Ett färgämne.

Polymer

Långa kedjor av monomerer som bygger upp plast.

Resurs

Något som krävs för att tillverka en produkt t. ex. energi, material.

Rosta

När järn reagerar med syre och bildar rost.

Råjärn

Kallas järn i början av processen när stål framställs. Kallas också tackjärn.

Råvara

En råvara är ett material t ex järn, olja, trä.

Separera

Att skilja saker åt.

Slagg

En restprodukt som skapas i stora mängder när metaller bryts.

Smältpunkt

Den temperatur ett ämnen går från fast till flytande form.

Tensid

Ett ämne i rengöringsprodukter som gillar både fett och vatten.

Termoplast

En typ av plast som blir mjuk och formbar om den värms.

Ytspänning

Den hinna på vatten som gör att en del insekter kan springa på vatten.

Ädelmetall

En metall som ogärna reagerar med andra ämnen.

Ärga

När koppar reagerar med syre.

Övergödning

När för mycket näringsämnen släpps ut i naturen så den skadas.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *