Begrepp – periodiska systemet

Alkalimetall

Grundämnen med 1 valenselektron. Finns i grupp 1: Litium, Natrium, Kalium

Atomnummer

Visar hur många protoner det finns i atomkärnan för grundämnet.

Bas

En grupp av frätande ämnen med pH över 7.

Elektron

En del av atomen. Har negativ laddning och cirkulerar runt atomkärnan.

Elektronskal

De banor som elektroner färdas i runt atomkärnan.

Fällning

När det grumlar sig i en lösning. Grumset kallas fällning. 

Grundämne

Naturens byggstenar. Varje grundämne är en unik byggsten. Allt är uppbyggt av grundämnen. Det finns ungefär 115 st olika.

Grupp (periodiska systemet)

En grupp är alla grundämnen i en kolumn (lodrät). De har samma antal valenselektroner och därför liknande egenskaper.

Halogen

En grupp grundämnen som saknar en valenselektron. De är bra på att bilda salter.

Halvmetall

Ett grundämnen som både har metalliska egenskaper och icke metalliska egenskaper.

Hydroxidjon

OH-. Den jon som gör något basiskt.

Ickemetall

Ett grundämnen som saknar metalliska egenskaper.

Isotop

Är en variant av ett grundämne som har ett annat anal neutroner.

Jon

En atom som tagit upp eller avgett elektroner.

Jonbindning

En bindning som betyder att atomer tagit upp eller gett bort elektroner. Salter har denna bindning.

Jonlösning

Ett salt som är löst i en vätska, vanligtvis vatten.

Kemisk förening

När två eller fler grundämnen sitter ihop.

Kristallstruktur

Kallas den struktur som salter sitter ihop på när de inte är vattenlösta.

K- skal

Kallas det innersta elektronskalet. Innehåller max 2 elektroner.

Metall

Ett grundämne som leder ström och värme, kan smidas och formas, glänser.

Metallbindning

Så binder metallatomer till varandra. Metaller släpper sina valenselektroner till ett elektronmoln så att alla metallatomer får ädelgasstruktur.

Molekylbindning

När atomer binder till varandra genom att bytlåna elektroner med varandra.

Neutralisation

När en syra och bas blandas och pH närmar sig 7.

Neutron

En del av atomen. Finns i atomkärnan och är neutralt laddad.

Period (periodiska systemet)

En rad (vågrät): Dessa grundämne har lika många elektronskal.

Periodiskt system

Ett sammanställning av alla grundämnen.

Protolys

När en syra löser sig i vatten och avger vätejoner.

Proton

En del av atomen. Finns i atomkärnan och har positiv laddning.

Radioaktiv

En atom med instabil atomkärna som släpper partiklar.

Reagens

Ett ämne som används för att bevisa att ett annat ämne finns.

Reaktionspil

Finns i kemiska formlar. Visar vad som bildats i den kemiska reaktionen.

Salt

En positiv jon som sitter ihop med en negativ jon.

Sammansatt jon

När en jon består av flera grundämnen. Det är vanligt att negativa joner är sammansatta.

Svårlösligt salt

Ett salt som inte löser sig i vatten.

Syra

En vätska med pH lägre än 7. Innehåller vätejoner H+.

Valenselektron

Elektroner i atomens yttersta elektronskal.

Vätejon

Det som gör syror sura.   

Ädelgas

Ett grundämne med fullt yttersta skal i sin naturliga form. Gruppen längst till höger i periodiska systemet.

Ädelgasstruktur

Så kallas ett grundämne när det har fullt med elektroner i sitt yttersta elektronskal. En del ämnen har från början med de flesta inte.

[

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *