En hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Det innebär att människor ska kunna leva av jordens resurser utan att förbruka dem eller påverka miljön på ett negativt sätt.

Ekologisk hållbarhet

Det handlar om att bevara viktiga ekologiska punkter till exempel bevara biologisk mångfald, inte förändra klimat eller förorena naturen.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk utveckling får inte ske på bekostnad av försämring av miljön eller människans sociala situation.

Social hållbarhet

Att människor lever i ett rättvist samhälle med grundläggande standard (välfärd) som kommer alla till del.

Ekosystem

Ett avgränsad område där växter och djur lever.

Biologisk mångfald

När det finns många olika arter, att individerna inom arten är olika varandra (en stor variation) och att det finns många olika naturtyper.

Ekosystemstjänster

Händelser i ett ekosystem som gynnar människan. Till exempel att blommor pollineras och jorden filtrerar vatten, med mera.

517
Created on By ozky046

En hållbar utveckling

1 / 2

Hållbar utveckling. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 2

Hållbar utveckling. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 46%

0%

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *