Fördjupning Gas, metall, vatten och pH

Luftens gaser (kväve,  syre, ädelgaser, koldioxid)

Luftens gaser II (Vattenånga, luftfuktighet, Ozon, Väte)

  • Hemsida – naturvetenskap.org: Luft
  • Hemsida – Gilbert förklarar: Lätt &luftigt
  • Film – studi.se: Vätgas (youtube, svenska, 5.03)
  • Film – studi.se: Ozon (youtube, svenska, 4.19)
  • Film – Andreas Sandqvist: Luft del 2 (youtube, svenska, 7.16)
  • Film – Andreas Sandqvist: Luft del 3 (youtube, svenska, 9.36)

Påvisa gaser

Luftföroreningar

Eld

Metaller

Vattnets egenskaper (ytspänning, kapillärkraft, lika löser lika, Vattnets densitet)

Översikt pH

Indikatorer

Syror

Baser Neutralisation

Rena dricksvatten

Rena avloppsvatten

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *