Fördjupning organisk kemi

Det unika kolet

Kolets kretslopp

Rent kol

Metanserien

Isomerer

Alkener & Alkyner

Alkoholer

  • Film – naturlikt.se: Alkoholer (youtube, svenska, 6.15)
  • Film – Andreas Sandqvist: Alkoholer (youtube, svenska, 9.16)
  • Hemsida – Naturvetenskap.org: Alkoholer

Karboxylsyror & Estrar

Formelskrivning Förbränning

Simulator – Phet: balansera formler

Fossila bränslen

Bränslen för fordon

Livsmedelskemi Kolhydrater del 1

Livsmedelskemi fetter

Livsmedelskemi Protein

  • Film – Andreas Sandqvist: Protein (youtube, svenska, 10.55)
  • Hemsida – livsmedelsverket.se: Protein

Livsmedelskemi Vitamin och mineral

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *