Isomerer övningar

Isomer

När två kolväten har samma kemiska formel (molekylformel) men olika strukturformel.

Molekylformel

En kemisk formel för molekyler och andra kemiska föreningar. Grundämnen och antal av varje skrivs ut. Till exempel CuSO4 och C2H5OH.

Kolkedja

Den rad av sammansatta kolatomer som finns i ett kolväte.

Strukturformel

Ett sätt att visa hur kolväten ser ut genom att rita dem.

Kokpunkt

Den temperatur då ett ämne övergår från flytande till gasform.

Smältpunkt

Den temperatur då ett ämne övergår från fast till flytande form.

Organisk

Något som innehåller kolatomer.

Alkaner

De enklaste kolvätena som endast innehåller kol och väte. De binds ihop med enkelbindningar. Metan, etan, propan och så vidare.

Mättade kolväten

Kolväten med enbart enkelbindningar.

Omättade kolväten

Kolväten som innehåller dubbel eller trippelbindningar.

Dubbelbindning

Då en kolatom binder en annan kolatom med två bindningar.

Trippelbindning

När två kolatomer binder till varandra med tre bindningar.

398
Created on By ozky046

Isomerer

1 / 1

Isomerer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 47%

0%

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *