Joner: Syror och baser – övningar

Jonlösning

Ett salt som är löst i en vätska, vanligtvis vatten.

Syra

En vätska med pH lägre än 7. Den innehåller vätejoner H+.

Bas

En grupp kemiska föreningar med pH över 7. Starka baser är frätande.

Vätejon

Det som gör syror sura.   

Hydroxidjon

OH. Den jon som gör något basiskt.

Neutralisation

När en bas och syra blandas och pH utjämnas och blir neutralt (pH 7).

Protolys

När en syra löser sig i vatten och då ”lossnar” vätejoner (H+). (Egentligen reagerar syran med vattnet och bildar H3O+-joner)

Salt

En positiv jon och en negativ jon bundna till varandra med jonbindning. Till exempel NaCl.

299
Created on By ozky046

Syror och baser

1 / 2

Syror och baser. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 2

Syror och baser. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 50%

0%

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *