Korrosion -övningar

Korrosion

När en ren metall reagerar med omgivningen och bildar joner eller kemiska föreningar.

Oxid

En kemisk förening där det ingår syre.

Rosta

När järn reagerar med syre och bildar rost.

Ärga

När syre reagerar med koppar och bildar en grön kemisk förening. Ärgad koppar syns på kyrktak.

Galvaniskt element

En konstruktion med två elektroder (ofta metaller) och en jonlösning. En ström uppstår i en ledare som sitter mellan elektroderna.  

Jonlösning

En vätska med joner i.

Offeranod

En metall som sätts på en värdefullare så den löses upp först och skyddar den värdefullare från att korrodera.

Varmförzinka

Att skydda en metall genom att dopp den i flytande zink. Det bildas en skyddande hinna av zink när den kallnar.

221
Created on By ozky046

Korrosion

1 / 2

Korrosion. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 2

Korrosion. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 47%

0%

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *