Livscykelanalys -övningar

Livscykelanalys

Ett verktyg för att bedöma en produkt eller tjänsts miljöpåverkan under sin livslängd.

Resurs

Något som krävs för att tillverka en produkt till exempel energi och material.

Råvara

Något som tagits från naturen men som inte bearbetats. Till exempel trä, olja eller malm.

Försurning

När pH sänks i naturen på grund av mänsklig påverkan.

Övergödning

När kväve, fosfor och kalium (NPK) i för stor mängd sprids i naturen så växtligheten ökar på ett skadligt sätt.

Toxicitet

Ett annat ord för giftighet.

Ekosystem

Ett avgränsat område (med tydliga gränser) där djur och växter finns och samspelar med varandra.

Miljögift

Ett giftigt ämne som är dåligt för organismer och natur.

77
Created on By ozky046

Livscykelanalys

1 / 1

Livscykelanalys. Vilket eller vilka alternativ är rätt?

Your score is

The average score is 64%

0%

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *