Övergödning – övningar

Övergödning

När kväve, fosfor och kalium (NPK) i för stor mängd sprids i naturen så växtligheten ökar på ett skadligt sätt.

Nedbrytare

Organismer i naturen som bryter ner döda växter och djur. Exempel på nedbrytare är bakterier, svampar, insekter och maskar.

Organsim

Något levande, uppbyggt av celler. Bakterie, växt, djur eller svamp.

Biologisk mångfald

När det finns många olika arter, att individerna inom arten är olika varandra (en stor variation) och att det finns många olika naturtyper.

Konstgödsel

Gödsel (extra näringsämnen till jorden) som är tillverkad i en fabrik. Det innehåller NPK (kväve, fosfor och kalium).

211
Created on By ozky046

Övergödning

1 / 2

Övergödning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 2

Övergödning. Orsaker till att sjöar, hav och marker blir övergödda är:

Your score is

The average score is 57%

0%

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *