Rena avloppsvatten övningar

Mikroorgansim

En organism som är liten så att mikroskop måste användas för att se den.

Biogas

Brännbara gaser av kolväten (till exempel metan och etan) som är tillverkade utan att öka koldioxidhalten i atmosfären.

Flockning

En del av vattenrening. Man blandar i ämnen som reagerar med föroreningar i vattnet och de sjunker till botten i bassängen.

Övergödning

När kväve, fosfor och kalium (NPK) i för stor mängd sprids i naturen så växtligheten ökar på ett skadligt sätt.

Att rena avloppsvatten

1 / 2

2. Att rena avloppsvatten. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 2

  1. Att rena avloppsvatten. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

 

Your score is

The average score is 44%

0%

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *