Separera blandningar övningar

Separera

Att dela upp en blandning i de ursprungliga delarna.

Filtrera

Ett sätt att skilja ämnen åt. Ett filter används som en slags sil för att skilja ett fast ämne (ej löst) från en vätska.

Sedimentera

Ett sätt att separera ämnen. När man låter fasta partiklar som finns i ett ämne sjunka till botten på bägaren.

Dekantera

Ett sätt att separera ämnen när det finns ett olöst ämne i botten av en vätska. Vätskan hälls försiktigt av så att ämnet i botten på bägaren inte följer med.

Indunsta

Ett sätt att separera ett löst ämne ur en vätska. Vätskan får avdunsta och kvar blir det lösta ämnet.

Destillera

Ett sätt att separera ämnen när ett ämne är löst i en vätska. Vätskan kokas och ångan färdas till en ny bägare och kyls av (kondenseras). Det fasta ämnen är kvar i den ursprungliga bägaren.

Centrifugera

Ett sätt att separera ämnen. Ämnen snurrar runt i en anordning och de skiljs åt på grund av sin storlek eller vikt.

656
Created on By ozky046

Att separera blandningar

1 / 2

Att dela upp blandningar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 2

Att dela upp blandningar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 53%

0%

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *